قوانین و مقررات

  • این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلام ایران میباشد.
  • کلیه مطالبی که توسط کاربر درج و انتشار میباید به عهده خود کاربر است.
  • از گذاشتن مطالبی که مقایر با قوانین جمهوری اسلامی و یا نامربوط و خلاف عرف و شرع و انسانیت پرهیز نمایید.
  • از گذاشتن اطلاعات نادرست و مطالبی که به صحت و درستی آن شک دارید ، پرهیز نمایید.
  • از اینکه ما را در ارتقاء وب سایت یاری می نمایید سپاسگذاریم.