برخی از سوالات متداول

بله ، پلن طلایی برای ثبت ۲ مکان و پلن الماس برای ثبت ۵ مکان در نظر گرفته شده است.

جزئیات پلن در قسمت مربوط به خودش درج شده است.

معمولا بین ۱ تا ۲ روز کاری زمان میبرد.

بله ، وارد پروفایل خود شوید و آگهی خود را انتخاب و ویرایش کنید.